|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Robotičtí obři pomáhají vyrábět auta

2022/ 5.1.
Ve výrobním závodě Martonell společnosti Seat začaly pracovat největší roboty v historii firmy. Přidaly se tak k více než 2200 robotům, kteří spolupracují na výrobě nejnovějších modelů automobilky.

Nové roboty o hmotnosti 3000 kg ční do výšky více než dva a půl metru a zajišťují montáž nejtěžších dílů vozidel s milimetrovou přesností. Mnoho dílů, které tvoří „puzzle“ zvané automobil, má hmotnost stovky kilogramů. Při jejich montáži se tato hmotnost násobí. „Pro přepravu a montáž největších automobilových dílů, aniž by byla jakkoli dotčena jejich struktura, jsme museli použít velkého robota,“ říká Miguel Pozanco, vedoucí oddělení robotiky ve společnosti Seat. Tento bezmála třímetrový robot dokáže zajistit montáž tří nejtěžších automobilových dílů, tvořících boční část vozu. Jejich hmotnost je téměř 400 kilogramů.

Ve výrobním závodě pracují dva tyto roboty – každý z nich má užitečnou hmotnost až 400 kilogramů a jejich software umožňuje prediktivní údržbu. Roboty pracují vedle sebe v karosárně a doplňují dalších 2200 robotů v celém montážním závodě. Spolupráce robotů a 1700 zaměstnanců umožňuje vyrábět jednu kompletní karoserii každých 68 sekund. Využitím robotů se zjednodušuje část procesu montáže vozidel a zmenšuje se prostorová náročnost montážní linky.

Gigantické roboty zajišťují montáž klíčových částí vozidla, např. bočních stěn. Navíc mohou souběžně vykonávat dva pracovní úkony, protože dokážou zvedat těžší předměty. Současně zvyšují kvalitu výroby.

Společnost Seat používá i jiné roboty, které mají užitečnou hmotnost až 700 kg, ale v tomto případě musejí roboty zvládat práci s těžkými předměty ve vzdálenosti čtyř metrů. Mezi hmotností, kterou dokáže robot přenášet, a jeho dosahem existuje souvztažnost. Jinými slovy je rozdíl držet kbelík vody v ruce svěšené podél těla a v natažené ruce. Tento gigant dokáže přenášet 400 kilogramů v téměř čtyřmetrové vzdálenosti od své středové osy, Jedná se o velkou inovaci, protože jeden robot umí spojit tři boční díly a přenést je do svařovací zóny, aniž by byl k manipulaci s těmito díly zapotřebí další robot. Toho bylo dosaženo využitím lineární osy, která umožňuje pohyb v rozsahu již zmíněných čtyř metrů.


Roboty jsou vybaveny softwarem, který umožňuje vzdálený monitoring všech provozních dat, např. spotřeby elektromotorů, teploty, točivého momentu a zrychlení. Na základě analýzy těchto dat mohou v závodě předvídat neočekávané události, jinými slovy jim to umožňuje uskutečňovat prediktivní údržbu, která nepřetržitě zajišťuje kvalitu a preciznost.

Robotic journal