|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Dvě novinky v řadě mechatronických chapadel SCHUNK

2023/ 04.05.
Firma SCHUNK přichází na trh se dvěma novými elektrickými chapadly EGU a EGK. Obě varianty spojují všechny výhody elektrického uchopování, v čele s maximální flexibilitou, která je zajištěna plně kontrolovatelným velkým zdvihem a uchopovací silou.

Sortiment elektrických chapadel firmy SCHUNK nyní obsahuje čtyři produktové řady, za pomoci kterých lze pokrýt široké spektrum aplikací. Dá se říct, že na každou aplikaci se najde vhodné elektrické chapadlo.

Chapadlo EGP

Elektrické dvouprsté paralelní chapadlo EGP o hmotnosti 0,8 kg disponuje plynulým chodem, válečkovým vedením základních čelistí a uchopovací silou až 300 N. Jeho přednostmi jsou především nejvyšší hustota výkonu, což umožňuje použití menší velikosti chapadla. Dále ovládání přes digitální I/O, které usnadňuje uvedení do provozu a rychlou integraci do stávajících systémů.

Nastavení uchopovací síly je možné ve čtyřech stupních pro snadné přizpůsobení citlivým dílům. Díky vysokému počtu cyklů za minutu získávají uživatelé nejvyšší možnou produktivitu. Kompaktní provedení má za důsledek minimalizaci rušivých kontur. Pro dlouhodobé použití bez opotřebení je využit bezkartáčový DC servomotor. Nyní se nově používá mazivo, které splňuje potravinářské normy, čímž se otevírají dveře do oblastí laboratorního, farmaceutického a potravinářského průmyslu.

Chapadlo EGK

Univerzální dvouprsté chapadlo EGK je vhodné pro širokou škálu obrobků s maximální procesní spolehlivostí. Díky velkému a volně programovatelnému zdvihu čelistí s plynule variabilním nastavením uchopovací síly pro flexibilní manipulaci s obrobkem je toto chapadlo všestranné a velmi produktivní. Tím, že je utěsněné a má hladké profilové vedení, je vhodné pro laboratorní prostředí i do oblasti elektroniky. Integrovaným zajištěním uchopovací síly se zabraňuje ztrátě uchopeného objektu a tím je zajištěna maximální spolehlivost procesu.

Chapadlo EGU

Dvouprsté univerzální chapadlo EGU je vhodné pro širokou škálu obrobků s maximální robustností procesu. Vyznačuje se mnohostranností a produktivitou díky velkému a volně programovatelnému zdvihu čelistí s plynulým nastavením uchopovací síly pro flexibilní manipulaci s obrobky.

Chapadlo je robustní a spolehlivé. Díky utěsněnému provedení a osvědčenému kluznému vedení je vhodné především do drsného prostředí k zakládání strojů. Maximální spolehlivost procesu je zabezpečena tím, že je zabráněno ztrátě obrobku pomocí integrovaného zajištění uchopovací síly. Pro integraci je zapotřebí minimální úsilí, jelikož široká škála komunikačních rozhraní umožňuje kompatibilitu s předními výrobci na trhu.

Poskytuje dva režimy uchopení: BasicGrip a StrongGrip. U verze BasicGrip je možný nepřetržitý provoz motoru a tím i trvalé opětovné uchopení obrobku. Rychlost uchopení je automaticky optimalizována pro účely nastavení uchopovací síly. U verze StrongGrip je maximální uchopovací síla generována a pak zajištěna udržením uchopovací síly. Permanentní opětovné uchopení je možné v nastavitelném časovém rámci.

Chapadlo ELG

Elektrické dvouprsté paralelní chapadlo ELG operuje s dlouhým zdvihem čelistí, vysokou uchopovací silou a vedením v profilové liště pro použití dlouhých uchopovacích prstů.

Poskytuje vysoký stupeň flexibility díky dlouhému zdvihu čelistí a vysoké upínací síle. Pro flexibilní uchopování různých tvarů dílů jsou poloha a pohyb monitorovány krouticím momentem chapadla. Je možné použít dlouhé uchopovací prsty díky vysokým maximálním momentům profilového vedení. Snadná integrace do řídicího systému je zajištěna tím, že je zde možnost připojení běžného servomotoru.

Standardní chapadlo lze upravit dle aplikace díky různým variantám, volbám a individuální konfiguraci. Stejně jako běžnou osu servomotoru, lze i chapadlo přímo řídit a interpolovat se stávajícími osami.

Gabriela Prudilová Foto: SCHUNK

Vysoký stupeň flexibility je zajištěn díky dlouhému zdvihu čelistí a vysoké upínací síle.
Základ chapadla EGP tvoří osvědčený systém MPG-plus, který zajišťuje shodné uchopovací síly i zdvihy se stejně vysokým stupněm výkonu.
Základ chapadla EGP tvoří osvědčený systém MPG-plus, který zajišťuje shodné uchopovací síly i zdvihy se stejně vysokým stupněm výkonu.
U chapadla EGK je maximální spolehlivost procesu zajištěna integrovaným zajištěním uchopovací síly s monitorováním případné ztráty uchopeného objektu.
Díky utěsnění IP67 je chapadlo EGU odolné proti prachu i chladicí kapalině.
Servomotor chapadla ELG je poháněný kuličkovým šroubem přes ozubený řemen, který lineárně pohybuje základními čelistmi spojenými s maticemi vřetena a profilovými lištami.
Robotic journal