|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Elektromobilita přinesla nový impulz

2023/ 04.05.
Nejnovější zpráva IFR potvrzuje, že automobilový průmysl je i nadále největším zákazníkem robotického průmyslu a nejvíce robotizovanými zeměmi je Korea, Německo a USA.

Mezinárodní federace robotiky vydala novou zprávu, která uvádí, že největší počet robotů v továrnách po celém světě pracuje v automobilovém průmyslu. Podle IFR dosáhly provozní zásoby v tomto segmentu v roce 2021 nového rekordu ve výši přibližně milionu jednotek.

Automatizace pohonu elektromobilů

„Automobilový průmysl efektivně vynalezl automatizovanou výrobu. Roboty dnes hrají zásadní roli při přechodu tohoto odvětví od spalovacích motorů k elektrické energii. Robotická automatizace pomáhá výrobcům automobilů zvládat velkoobchodní změny v dlouhodobě zavedených výrobních metodách a technologiích,“ řekla Marina Billová, prezidentka IFR.

IFR poukázala na řadu vládních opatření, která nutí automobilový průmysl investovat do elektrických vozidel. EU oznámila plány ukončit prodej vozidel znečišťujících ovzduší do roku 2035 a cílem vlády USA je dosáhnout dobrovolného cíle 50% podílu prodejů elektrických vozidel na trhu do roku 2030. Také v Číně prodávaná všechna nová vozidla musí být poháněna „novou energií“ do roku 2035. Polovina z nich musí být elektrická, s palivovými články nebo plug-in hybridním pohonem, zbývajících 50 % pak hybridní vozidla.

Většina výrobců automobilů, kteří již investovali do tradičních „klecových“ průmyslových robotů pro základní montáž, nyní investuje také do kolaborativních aplikací pro finální montáž a dokončovací úkoly. Dodavatelé automobilových dílů druhé úrovně, z nichž velkou část představují malé a střední podniky, se plně automatizují pomaleji. Očekává se však, že jak se roboty postupně stávají menšími, přizpůsobivějšími, snáze programovatelnými a méně kapitálově náročnými, změní se i tato situace, a automatizovaných provozů a robotů začne přibývat i v těchto firmách, konstatuje zpráva IFR.

Robotická denzita v Číně rychle roste

Automotive není jediným průmyslovým odvětvím s vysokým nasazením robotů a těch rychle přibývá po celém světě. Největší hustotu průmyslových robotů, tzv. robotickou denzitu, vyjadřovanou počtem instalovaných robotů na 10 tis. lidských pracovníků, má podle údajů IFR v současné době Korejská republika, kde bylo v roce 2021 v provozu 2867 průmyslových robotů na 10 000 zaměstnanců. Na druhém místě je Německo s 1500 jednotkami, následují Spojené státy s 1457 jednotkami a Japonsko s 1422 jednotkami na 10 000 pracovníků.

Roboty dnes hrají zásadní roli v automotive při přechodu od spalovacích motorů k elektrické energii.

Číně, největšímu světovému výrobci automobilů, se podařilo během roku 2021 instalovat ve svém automobilovém průmyslu téměř dvojnásobné počty nových robotů – 61 598 jednotek, což představuje 52 % z celkem 119 405 jednotek instalovaných v továrnách po celém světě.

Vladimír Kaláb Foto: Kuka, IFR

Robotic journal