|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Robot u stroje: Pomocné rameno v čase rychlých změn

2023/ 04.05.
Na technologické dny společnosti Mazak zavítal letos i Jan Van de Wouwer, Country manager firmy RoboJob pro Benelux, Francii, Španělsko a USA. Využili jsme tedy příležitost k rozhovoru o aktivitách této agilní firmy zaměřené na jeden z trendů moderní průmyslové výroby: automatizaci s využitím robotů.

„Výrobní průmysl, ve kterém se dnes nacházíme, vypadá úplně jinak než před 20, 10, nebo dokonce 5 lety. Musí být stále rychlejší, lepší a levnější,“ konstatuje úvodní věta na stránkách společnosti RoboJob, jejíž robotická řešení pro strojírenskou automatizaci lze najít u řady výrobních firem v různých zemích na strojích různých značek.

V čem tkví kouzlo úspěchu a jak byste charakterizoval hlavní výhody tohoto řešení a jeho přínos pro zákazníky z řad strojírenských firem?

Je to velmi flexibilní robotický systém pro malé a střední objemy, není určen pro masovou produkci. Uplatnění najde právě ve výrobách, kde je potřeba rychle měnit výrobní program a přecházet mezi různými typy produktů, což je právě v dnešní době velmi vyžadováno. Máme klienty, kteří jej využívají dokonce pro 5 až 10 různých součástí.

Naše přizpůsobitelné jednotky na uspořádání dílů a součástek umožňují velmi jednoduše měnit průměry. V tomto nastavení, jaké je aplikováno zde v jažlovickém technologickém centru Mazak na soustružnickém centru Quick Turn 200MA L, lze např. měnit mezi průměrem 20 a 200 mm, tj. obsáhnout velmi velké rozmezí bez dalšího nezbytného hardware. Software systému umožňuje naprogramovat nové části během pěti minut, čímž lze efektivně obrábět i v malých sériích.

Robotické řešení je velmi lehce nastavitelné pro malé objemy a v základu funguje na stejném principu jako systém Mazatrol používaný na strojích Mazak, který umožňuje intuitivní a snadné dialogové programování. Jde o skutečně komplexní otevřený systém pracující s bezpečnostním řešením Laser Scanner Security, takže po celý čas je přístup do zařízení, pokud je potřeba změnit nebo nahradit nástroje či jejich části.

Systém aplikovaný na stroj je univerzální a velmi kompaktní. Zabírá prostor zhruba 1,5 m2, tudíž je zajímavý pro firmy s malými prostorovými možnostmi, které chtějí automatizovat svůj výrobní proces. V tomto našem případě je spojen se značkou Mazak, s níž máme dlouhodobé historické vztahy, ale lze ho samozřejmě instalovat také se stroji jiných výrobců.

Co bylo inspirací pro váš byznys?

Hlavním důvodem, proč jsme začali vyvíjet náš vlastní software, byla potřeba usnadnit implementace robotických řešení do výroby. V průběhu uplynulých let jsme se setkávali se zkušenostmi množství výrobců, kteří se v počátečních fázích robotizace potýkali se zbytečnými časovými i finančními výdaji v oblasti nastavení a obsluhy jinak velmi jednoduchých robotických zařízení.

Potkávali jsme CNC firmy, které neměly zkušenosti s robotizací, tudíž jim chyběla potřebná kapacita pro softwarovou implementaci i řízení robotů, přestože robotický systém sám o sobě není nijak složitý. To bylo i příčinou jejich upadajícího zájmu o automatizaci pro výrobu v malých objemech. Začali jsme proto s vývojem software jako nadstavby nad platformu FANUC, kde programování robotů nezabere více než pár minut a činí tak celý systém uživatelsky atraktivním. Pokud byste pro maloobjemovou produkci museli programovat několik hodin nebo dní, možná byste si to raději rozmysleli.

Podle robota, i když v netradiční bílé barvě netypické pro tuto značku, to vypadá, že spoléháte právě na produkty firmy FANUC?

Ano. Jde o branding podle zadání zákazníka, aby roboty „ladily“ k designu jejich strojů. Podstatné ale je, aby byly roboty jednoduše propojitelné s jejich zařízením. Což díky standardizaci jsou. V minulých letech jsme získali u značky FANUC i několik ocenění, dokonce Grand Award za použitelnost naší aplikace. U společnosti FANUC jsou tudíž velmi dobře seznámeni s naší prací, stejně jako my s jejich, jsou naši 100% dodavatelé robotů.

RoboJob Společnost má za sebou desítky let zkušeností v obráběcím průmyslu, z něhož vznikla poté, co její zakladatelé vyvinuli průkopnické robotické systémy pro frézování a soustružení. Zaměřuje se na řešení snadno použitelné a flexibilní automatizace umožňující rychle reagovat na kolísavé potřeby a objemy objednávek firem.

Na trhu mají velmi dobré jméno, a v neposlední řadě sídlí v Belgii, tedy relativně nedaleko od nás. Proto se nám s nimi dobře spolupracuje i z hlediska logistiky, disponují velkými logistickými centry v Lucembursku, a rychlé dodací lhůty jsou tudíž těžko překonatelné. Jejich produkty i služby jsou velmi spolehlivé, takže to je ve zkratce důvod, proč používáme roboty FANUC.

Co byste mohl poradit menším firmám, které se chtějí pustit do automatizace s využitím robotů, aby se pokud možno vyvarovaly chyb či problémů hned na začátku?

Co se týče výběru robotů, pokud mohu doporučit nevelké firmě, vše závisí na jejich aplikaci a objemech produkce, váze součástek a typologii zařízení. K dispozici máme katalog robotických řešení zaměřených na různé aspekty automatizace. Záleží, kolik a jaké části výroby klient potřebuje automatizovat – od toho se pak odvíjí nabídka konkrétních řešení.

Jako příklad je možné uvést třeba právě systém v technologickém centru Mazak v Jažlovicích. Ze začátku může podnik potřebovat vyrobit pouze deset částí, avšak časem bude třeba navýšit objem na sto, proto se tento systém vyvíjí s klientem flexibilně tak, aby splňoval jeho aktuální potřeby a byl schopen si poradit s navýšením kapacity výroby. Samozřejmě se zákazníky komunikujeme o jejich ambicích, na základě toho navrhujeme korespondující systém. Spolupracujeme s menšími subdodavatelskými firmami, stejně jako i s velkými OEM klienty, takže pokrýváme vše.

Je potřeba si také uvědomit, že robotizace nemusí být automaticky vhodná pro všechny výrobní koncepty, navzdory všudypřítomnosti jejího trendu. Zaměřujeme se na katalogová robotická řešení pro široký profil produktů, tedy produktově zaměřenou robotizaci, což znamená spíše přístup vázaný na určité typy výroby než projektový. Věnujeme se klientsky a produktově specifickému odvětví. Necílíme primárně na projektovou problematiku velkovýroby, ale především na výrobce, kteří poptávají na poli robotizace právě flexibilní řešení pro změny v objemech výroby nebo dnes vyrábí jednu část a další dny jiné části svého produktu – právě tyto firmy se na nás mohou obrátit.

Podniky obvykle hledají hlavně pomoc s řešením problémů…

Jsme připraveni konzultovat problémy a pomáhat s dílčími řešeními. Pro naši společnost pracuje 95 lidí, centrálu máme v Belgii, další v Německu pro německý, rakouský a švýcarský trh. Klientům poskytujeme stabilní podporu i servis. V Česku ho zprostředkováváme z centrály, ale také prostřednictvím našich partnerů, jako je právě společnost Mazak, jež disponuje techniky školenými v našich zařízeních, aby mohli poskytovat kvalitní servis na lokální úrovni, který je nepostradatelný.

Také využíváme online nástroje, jako je platforma zákaznické podpory, kde klient po přihlášení nalezne více než 1000 DYI stránek, tedy řešení typu „pomoz si sám”, takže v 99 % případů bude schopen problém vyřešit vlastními silami. Tímto stylem máme bez problémů fungující klienty v Austrálii, Izraeli a Jižní Koreji.

Tam, kde nemáme pobočku, zvládáme „problémy“ řešit dálkově. Zmiňuji sice „problémy“, ale většinou jde o dotazy směřované na klientský servis typu: „Jak udělám to, nebo ono“, nebo „jestli mohu udělat tohle jinak”, či „jakým stylem si mohu usnadnit práci, např. v post-procesu po výrobě urychlit přípravu na další část výroby“.

Díky online platformě zákaznické podpory je v 99 % případů zákazník schopen problém vyřešit sám.

Z centrály můžeme dokonce modifikovat lokální software na novou, aktuální verzi, která více vyhovuje potřebám. Tím bych v návaznosti zároveň vysvětlil výhody úzké spolupráce se společností FANUC a proč používáme právě roboty tohoto výrobce. FANUC má mimo jiné velmi osvědčenou organizaci místní klientské podpory, na druhou stranu poskytuje kvalitní celosvětové pokrytí technickými specialisty, pokud je třeba požádáme o lokální pomoc v oblasti technického zázemí.

Jak si RoboJob stojí na českém trhu?

V současnosti začínáme rozšiřovat působení na východoevropském trhu, aktuálně máme v Česku zavedeno kolem pěti systémů. Celosvětově naše společnost instalovala více než 1500 systémů, a v Evropě máme kapacitu rozběhnout zhruba 9 až 10 systémů týdně.

Josef Vališka Foto: Petr Kostolník

Robotické řešení aplikované na stroj je univerzální s kompaktním prostorem zhruba 1,5 m2.
„Tento flexibilní robotický systém je určen pro firmy, kde potřebují rychle měnit výrobní program a přecházet mezi různými typy produktů,“ říká Jan Van de Wouwer.
„Tento flexibilní robotický systém je určen pro firmy, kde potřebují rychle měnit výrobní program a přecházet mezi různými typy produktů,“ říká Jan Van de Wouwer.
- „Při výběru robotů mohu firmě doporučit, aby se zaměřila zejména na svou aplikaci a objem produkce, dále pak váhu obráběných součástí a typologii zařízení.“
„Systém se vyvíjí flexibilně s klientem, aby splňoval jeho aktuální potřeby a byl schopen si poradit i s navýšením kapacity výroby.“
„Je potřeba si také uvědomit, že robotizace nemusí být automaticky vhodná po všechny výrobní koncepty, navzdory všudypřítomnosti jejího trendu.“
Robotic journal