|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Výstraha o extrémních podmínkách přímo do mobilů

2023/ 28.02.
Do globální chytré komunikační sítě Munipolis, která propojuje občany s různými institucemi, a spojuje samosprávy a státní instituce s již téměř 800 tisíci Čechy, míří po datech z Integrovaného záchranného systému nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky také informace z další důležité instituce.

Nově se do ní zapojil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který bude s občany sdílet aktuální data o počasí, výstrahách nebo kvalitě ovzduší. Lokální varovné informace se tak mohou dostat přímo do stovek tisíc telefonů registrovaných uživatelů vteřiny poté, co je uveřejní – tedy nejrychleji v historii.

Prostřednictvím komunikace chytré sítě Munipolis přímo s mobilními telefony registrovaných občanů budou mít obce nově možnost okamžitě sdílet aktuální stav počasí, data o hladinách potoků i řek nebo informace o kvalitě ovzduší. Konkrétní kanál pro jednotlivé výstrahy bude možné automaticky nastavit podle jejich závažnosti – vysoké a extrémní stupně nebezpečí tak půjde distribuovat např. formou výstražné SMS zprávy, která patří mezi informační kanály s nejvyšší čteností. Na méně významné výstrahy je pak možné uživatele upozornit pomocí notifikace nebo emailové zprávy.


Samotné předání informací bude mít obec možnost zajistit v podstatě v reálném čase. Zprávu tedy do mobilního telefonu lidé obdrží v momentě, kdy se objeví v systému ČHMÚ. Pro obyvatele, jejichž obec zatím není do komunikační sítě Munipolis zapojena, pak bude určen přímo profil ČHMÚ, který na této síti bude k dispozici. Zde budou v reálném čase zobrazovány výstrahy pro celou republiku. Novinka pomůže nejen široké veřejnosti, ale také třeba zemědělcům nebo komunálním službám, v případě kvality ovzduší zdravotnickým zařízením nebo školám a školkám. V rámci spolupráce nepůjde jen o krizové informace, občané budou dostávat např. zprávy o kvalitě ovzduší, jejichž relevance se bude zvyšovat přímo úměrně blížící se zimě.Stále více státních institucí chápe, že důležité informace je třeba v době informačního smogu dostat přímo k občanům. Očekávat, že je budou lidé dohledávat sami je bohužel naivní. A v momentech, kdy jde o minuty nebo dokonce vteřiny, je pak dobrá informovanost veřejnosti naprosto klíčová.

Důležitá varování nezapadnou, obce vidí, kolik lidí si výstrahu zobrazilo. Jednotlivé samosprávy tak mají díky Munipolis při předávání informací jasný přehled o tom, kolika registrovaným občanům zpráva došla a kolik z nich si ji zobrazilo. Což je v případě krizových situací klíčové pro další plánování dalších kroků.


Munipolis umožňuje, aby si každého registrovaného uživatele samy našly důležité informace od radnic, firem, spolků, vzdělávacích zařízení nebo komunit a digitálně zpracovává důležitou zpětnou vazbu od občanů ve formě minireferend, anket, participativních akcí nebo hlášení podnětů. Jen v ČR síť spojuje přes 2200 měst a vesnic a desítky dalších institucí s takřka 800 tisíci Čechy - Munipolis používá již každé druhé české město nad 5 tisíc obyvatel. Ročně se přes ní rozešle kolem 40 milionů zpráv. Aplikaci je možné stáhnout na App Store nebo Google Play a zaregistrovat se do sítě Munipolis zřízením a vyplněním profilu na www.munipolis.cz

Robotic journal