|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Automatica 2023: budoucnost výroby na vlastní oči

2023/ 19.04.
Přijďte se podívat, jak robotika a chytrá automatizace mění budoucnost! hlásají plakáty mezinárodního veletrhu automatica, který bude 27.–30. června v Mnichově nabízet ukázky nejmodernějších automatizačních technologií a řešení.

Vizí budoucnosti průmyslové výroby je kompletní autonomně fungující továrna, která bez lidské pomoci vyrábí vysoce individualizované produkty v neustále se měnících malých sériích ve dne i v noci s nižšími jednotkovými náklady než dříve.

Jak blízko je průmysl této vizi? A jakou roli v tom budou hrát lidé? Odpovědi na to nabídne veletrh automatica 2023, k jehož hlavním tématům patří: digitalizace a umělá inteligence, budoucnost práce a udržitelná výroba, Smart Factory a digitální transformace.


Expozice vystavovatelů i bohatý doprovodný program jsou zaměřeny na oblasti, které je možné shrnout pod mottem: Cesta k autonomní výrobě. Právě autonomní výroba jde ještě dále než vysoce automatizované procesy. Autonomní systém by měl být schopen samostatně identifikovat nepředvídané situace, vyhodnotit je a učinit smysluplné rozhodnutí, tzn. de facto sám plánovat a řídit výrobu.

Nezbytným předpokladem pro autonomní výrobu je strojové vidění, umělá inteligence a zpracování dat ze senzorů výrobního procesu pro přesné rozhodování a optimalizaci výrobních operací. AI umožňuje ve výrobě předvídat až 95 % rizika prostojů souvisejících se stroji. Její nejmodernější forma využívá neuronové sítě k vývoji samoučících se systémů pro strojové učení, klíčovou technologii AI.


Významnou roli v tom hrají právě roboty a autonomní dopravní systémy, které většinou zvládnou bez problémů přepravu i manipulaci s díly, tedy „základy“ výroby. Jejich schopnosti jsou s využitím pokročilých technologií neustále vylepšovány. To vše nabídne v červnu mnichovský veletrh automatica 2023.

Využijte toho, že se poprvé ve stejném termínu koná světový veletrh laserových technologií LASER World,of Photonics. Na oba veletrhy platí jedna vstupenka.


Foto: Messe München

Bližší informace pro návštěvníky (vstupenky, odborný doprovodný program, seznam vystavovatelů) najdete na: www.automatica-munich.com

Robotic journal