|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Do světové ligy se nově zařadila Indie

2023/ 20.06.
Měřeno výrobním výkonem je Indie dnes pátou největší světovou ekonomikou (podle Světové banky činila tamní přidaná výrobní hodnota v roce 2021 úctyhodných 443,9 mld. USD, tj o 21,6 % více než v roce 2020), a podle všeho i novou vycházející hvězdou v robotické branži.

Jak uvádí výroční zpráva World Robotics, kterou představila Mezinárodní federace robotiky (IFR), indický boom robotů dosáhl historického maxima a tamní prodej průmyslových robotů zaznamenal nový rekord 4945 instalovaných jednotek. To je nárůst o 54 % ve srovnání s předchozím rokem 2020, a pokud jde o roční instalace, země je nyní celosvětově na 10. místě a postoupila tak do elitní světové desítky.

„Indie je jednou z nejrychleji rostoucích průmyslových ekonomik na světě. Během pěti let se provozní zásoby průmyslových robotů více než zdvojnásobily a v roce 2021 dosáhly 33 220 jednotek. To odpovídá průměrnému ročnímu tempu růstu 16 % od roku 2016,“ říká Marina Bill, prezidentka IFR

Působivý potenciál pro nenápadnou velmoc

Podobně, jako ve většině ostatního světa, zůstává také v Indii největším zákazníkem pro průmysl robotiky s podílem 31 % v roce 2021 automobilový průmysl. Instalace v tomto segmentu se více než zdvojnásobily na 1547 jednotek (+108 %). Dlouhodobý potenciál robotiky v Indii je ve srovnání s Čínou zřetelnější: Hustota robotů v indickém automobilovém průmyslu dosáhla v roce 2021 počtu 148 robotů na 10 tis. pracovníků. Hustota robotů v Číně, kde v roce 2010 činila 131 jednotek, raketově vzrostla na 772 jednotek v roce 2021.

U všeobecného průmyslu v Indii pak vede v oblasti robotizace a automatizace kovoprůmysl s 308 instalovanými roboty na 10 tis. pracovníků (-9 %), gumárenský a plastikářský průmysl s 246 jednotkami (+27 %) a elektrotechnický/elektronický průmysl s 215 jednotkami (+98 %).

Roboty pomáhají vytvářet nová místa

Očekává se také, že výrobní sektor Indie bude těžit z vládních iniciativ ke zvýšení své konkurenceschopnosti a atraktivity pro investory. Například dotační program Production Linked Incentive pro firmy, které vytvářejí výrobní kapacity v Indii v zákaznických průmyslových odvětvích s roboty, jako je automobilový průmysl, kovovýroba, farmacie a zpracování potravin. Indická vláda podporuje růst v průmyslovém sektoru jako jeden ze zásadních ukazatelů, které ovlivňují hrubý domácí produkt (HDP), v němž je dnes s výší zhruba 3 biliony USD na pátém místě za Německem, Japonskem, Čínou a USA.

Nové výrobní kapacity v Indii jsou důležitým krokem k zajištění adekvátního vzdělání a pracovních příležitostí pro její obyvatele: Podle projekcí OSN má Indie nyní 1,4 miliardy obyvatel, čímž poprvé překonala Čínu a očekává se, že do roku 2027 bude mít největší populaci v produktivním věku na světě. To znamená, že má velkou a mladou pracovní sílu, která může ovlivnit hospodářský růst a inovace.

Carsten Heer Zdroj IFR, World Robotics Foto: Universal Robots

Nové výrobní kapacity v Indii jsou důležitým krokem k zajištění pracovních příležitostí pro obyvatele.
Robotic journal