|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Robot pro nás není jen anonymní stroj

2023/ 20.06.
Robotická divize patří ve struktuře švýcarské firmy Stäubli k nejmladším a loni oslavila 40 let od svého vzniku. Své kořeny už pevně zapustila i v ČR, kde nám její aktivity přiblížil šéf servisních služeb Pavel Malík.

Co má Stäubli v ČR na starosti a kdo jsou její hlavní zákazníci?

Jsme zodpovědní za země střední a východní Evropy. V Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku máme kanceláře i zaměstnance, ale pokrýváme i ostatní země v oblasti Balkánu, kde se očekává rostoucí zájem o robotiku.

Zákazníci jsou velmi podobní, dominuje automotive sektor a dodavatelé pro něj. Naše roboty se uplatňují hlavně v aplikacích nižšího a středního zatížení, kde jde o vysokou přesnost, rychlost a spolehlivost. Kromě automotive je významný také potravinářský, plastikářský a elektronický průmysl. Robotová divize Stäubli je potom celosvětově velmi úspěšná ve farmacii a fotovoltaice, kde platí za lídra v odvětví robotiky.

Největší světoví dodavatelé samozřejmě zachytili trend elektrifikace automobilového průmyslu, a právě na výrobu různého elektronického a elektrického vybavení, řídicích jednotek, usměrňovačů i silové výkonové elektroniky jsou nasazovány naše roboty v ESD provedení. Jedna z našich největších zdejších instalací vůbec je na severu Čech, kde v moderní továrně asi šest desítek našich robotů vyrábí v čistých provozech výkonovou elektroniku pro hybridní a elektrické vozy značek Mercedes a BMW. Naše výhoda je, že jsme schopni dodat ESD provedení v celé naší výrobní řadě, včetně 4osých SCARA robotů.

Roboty dodáváte sami nebo přes integrátory?

Existuji dvě možnosti – dodáváme je jak koncovým uživatelům, kteří si je zaintegrují sami, ale také integrátorům, kteří staví linky pro koncové uživatele. V každé zemi máme spolehlivé partnery schopné zaintegrovat našeho robota.

Naším cílem je mít partnery schopné nejen pracovat s našimi zařízeními, ale také ctít naše hodnoty, firemního ducha a přátelskou spolupráci, na kterých si velmi zakládáme. Ani robot, i když je to „jen“ stroj, pro nás není anonymní věc. Snažíme se, aby k nim integrátoři získali určitý vztah a dokázali pro ně koncové uživatele přesvědčit. A takové partnery, kteří s námi spolupracují už mnoho let, dokáží „myslet jako Stäubli“ a na které se můžeme plně spolehnout, naštěstí máme dostatek.

Někteří integrátoři jsou skutečně inovativní a dokážou navrhnout třeba i nekonvenční řešení robotizace tam, kde by to nikdo nečekal, nebo kde už jiní selhali. Ale protože máme rádi výzvy a to, co se ještě nikomu nepodařilo, je z tohoto pohledu pro nás atraktivní příležitostí. Takovýto úspěch je pro firmu skvělá reference a řadu takových případů už na kontě máme. Ze zajímavých projektů budujeme i znalostní databázi Best practices. V tomto ohledu máme k dispozici silné zázemí jak našich vlastních specialistů, kteří systémově zaznamenávají všechny případy i jejich symptomy a řešení, tak zahraničních kolegů na různých úrovních, o jejichž pomoc se lze opřít, včetně centrální knihovny, kde se sbíhají informace ze všech poboček, což umožňuje požadované řešení najít.

Zaregistrovali jste v posledních letech, kdy firmy čelí problému s nedostatkem pracovníků, že projevují větší zájem o automatizaci svých provozů a nahrazování lidské práce roboty?

Ano, ten trend je znatelný. Navíc je posílený v kombinaci s faktorem velice nízké nezaměstnanosti a nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v souvislosti se zvyšujícími se nároky na výrobu a její efektivitu, rychlost, přesnost a snížení zmetkovosti. Tam všude mohou roboty výrazně pomoci. Takže to vnímáme stejně jako manažeři ve výrobě, jejichž úkolem je zajistit stabilní produkci v podmínkách vysoce proměnlivého faktoru lidského personálu. Automatizace s využitím robotů je atraktivním řešením. Ve srovnání s lidmi robot nemarodí, zajistí stoprocentní opakovatelnost, člověk prožívá různé stresující momenty, kterými robot zatížen není, někdy hrají roli i vztahy na pracovišti. Nelze to ale vnímat, že robot bere práci lidem, jde především o takový typ prací, kdy zaměstnanci budou spíše rádi, že je do budoucna převezme robot nebo jiný způsob automatizace.

Důležité ale je, aby zákazníci měli personál schopný udržovat robota v chodu. Je to „jen“ zařízení, které občas vyžaduje pozornost ze strany lidského operátora, a aby obsluha měla vyžadované kompetence. To znamená mít kvalifikované pracovníky, takže roste i potřeba kvalitních a vzdělaných lidí. S robotem může pracovat úplně každý, kdo se to chce naučit, a my se snažíme udělat vše proto, abychom jim v tom pomohli. Vybudovali jsme moderní školicí centrum pro výuku teoretických znalostí i získávání praktických zkušeností s roboty, kde si pracovníci to, co se naučí v teorii, mohou ihned vyzkoušet v praktické podobě.

Jak vnímáte robotizační úsilí firem z Vaší pozice – z pohledu servisu?

I když je robot obecně velmi spolehlivé zařízení, k selhání může z nejrůznějších důvodů někdy dojít, třeba v důsledku neodborného zásahu obsluhy. A to je potřeba rychle řešit, protože to vždy znamená nevítané omezení výroby. U zákazníka nemusí být přímo člověk, který robota hned uvede zpátky do provozu, ale přinejmenším někdo, kdo je schopen kvalifikovaně komunikovat s našimi techniky, servisní linkou, a třeba i pod dozorem provést základní diagnostiku – problém je možné často odstranit na dálku. Což šetří náklady i zákazníkovi, není nutný výjezd technika, a jde v první řadě o cenný čas a co nejkratší dobu odstávky.

Testujeme i zapojení a podporu umělé inteligence, aby měl technik po ruce digitálního poradce, který mu na základě dodaných informací bude moci navrhnout optimální řešení.

Žádné zařízení není tak dokonalé, aby vydrželo fungovat léta bez jakékoli údržby. A protože dnes se snaží všichni šetřit, občas narážíme na situace, kdy zákazník nechce investovat do preventivní údržby, protože z jeho pohledu představuje „zbytečné“ náklady navíc. I kdyby to měla být jen kontrola, jenže právě při kontrole se mohou odhalit počínající problémy, které by mohly v budoucnu vést až k nějakému fatálnímu selhání. A právě tam se pak projeví skutečně nepříjemné náklady. Náklady na běžnou údržbu v řádu třeba desítek tisíc se pak v případě závažnější havárie lehce změní na vyšší desítky tisíc, nebo dokonce třeba i milionové náklady v důsledku výpadku výrobní linky. Toto vše se snažíme s našimi zákazníky komunikovat a nabídnout jim optimální řešení.

Jsou zákazníci ochotni nechat si vysvětlit, že když už investují do robotů a automatizace, není rozumné šetřit relativně malé částky na údržbě, která jim může zachránit opravdu velké dodatečné nálady?

Záleží vždy na managementu a konkrétních lidech a jejich přístupu. U firem, které mají nastavené své koncepty údržby, to nebývá obvykle problém, ale jsou společnosti, které fungují tak řečeno „na hraně“ a mají tendenci tyto věci omezovat. Ale pokud se jim rozumně vysvětlí rizika, která to může přinést, a ve firmě se najde partner, se kterým se lze seriózně bavit, námi nabízená řešení jsou ve většině případu akceptovaná a vítána. Vždy se snažíme nalézt společné řešení, které vyhovuje oběma stranám.

Průmysl 4.0, IoT a hlavně IIoT už umožňují dálkový dohled, monitoring i preventivní či prediktivní údržbu, je to i případ robotů Stäubli?

Samozřejmě, i tyto formy podpory máme. Koncem loňského roku jsme uvedli nové řešení SCOPE pro chytré továrny, kdy jsme v rámci jednoho přípojného bodu schopni na něj napojit až 50 robotů a provádět jejich dozorování, monitoring zátěže v reálném čase apod. Navíc zákazník může data ze systému SCOPE přenášet do svých nadřazených systémů. Všechna data si může zákazník držet pod svojí střechou a nám poskytnout jen reporty z tohoto systému pro další analýzu a diagnostiku. V budoucnu lze očekávat posun od současné preventivní údržby k údržbě prediktivní.

Sledujeme nejen nejnovější technologické trendy, ale držíme se i osvědčeného konceptu vlastní převodovky a uzavřeného designu, který má prokazatelné výhody. Když je totiž vše zakryté, je to snadno sanitovatelné a robota lze jednoduše opláchnout dezinfekčním roztokem, takže nemohou vznikat místa s rizikem kontaminace, což je klíčové v potravinářských a medicínských aplikacích, kde má Stäubli velmi silnou pozici. Naše roboty mohou pracovat v prostředí clean rooms, prezentovali jsme dokonce model, který fungoval plně ponořený pod vodou.

Josef Vališka Foto: Stäubli

„Roboty dodáváme jak koncovým uživatelům, kteří si je zaintegrují sami, tak i integrátorům, kteří staví linky pro uživatele,“ říká Pavel Malík.
„Roboty dodáváme jak koncovým uživatelům, kteří si je zaintegrují sami, tak i integrátorům, kteří staví linky pro uživatele,“ říká Pavel Malík.
Školicí středisko v novém sídle firmy obsahuje i skvěle vybavené dílny a servisní provozy pro opravy a úpravy robotů.
Robotic journal