|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Roboty dobývají Ameriku

2023/ 20.06.
Američané očekávají více robotů na pracovišti a učí se s nimi žít. Poměrně přesvědčivě to vyplývá ze závěrů nového průzkumu od společnosti Auterion, provedeného letos v březnu pod názvem: „Mobile Robotics in the Workplace“.

Studie technologické platformy, která stojí za sjednocenými robotickými pracovními silami a pohání světové výrobce dronů, zahrnovala průzkum obecné populace provedený mezi více než tisícovkou Američanů ve věku 18 až 65+. Průzkum probíhal ve všech regionech USA a zahrnoval respondenty pracující v účetnictví, stavebnictví, technologiích, elektronickém obchodování, zdravotnictví, vzdělávání, výrobě, stravovacích službách a dalších průmyslových odvětvích.

Chystají se na nástup robotů

Téměř devět desetin z nich (86 %) věří, že mobilní robotika bude v příštích pěti letech integrována do více firem, protože se připravují na věk autonomních systémů, a 4 z 10 Američanů uvedlo, že mobilní roboty již na jejich vlastních pracovištích v současné době fungují, přičemž téměř polovina (48 %) potvrdila záměr jejich společnosti zvýšit využívání mobilní robotiky.

Plná třetina dotazovaných (34 %) s drony už přímo pracuje a uvádí, že na pracovišti konkrétně využívají drony v podobě mobilního robota pro úkoly, jako je fotografování a natáčení videa, inspekce, sledování, doručování, obrana nebo průzkum. Tito respondenti uvedli, že drony by se měly používat ve všech případech, kdy existuje riziko pro bezpečnost lidí (71 %). Jsou přesvědčení, že mohou učinit společnost ziskovější (57 %), dokážou lépe doručovat spotřebitelské zásilky než lidé (56 %) a mohou také učinit společnost bezpečnější (52 %).

Oslovení pracovníci upřednostňují roboty zejména pro nebezpečné a únavné úkoly. Plných 82 % respondentů průzkumu preferuje používání mobilních robotů k provádění vysoce rizikových prací, které jsou pro člověka nebezpečné. Téměř stejné procento upřednostňuje jejich použití k automatizaci každodenních opakujících se úkolů v práci, jako je kontrola těžko přístupných zařízení nebo provádění rutinních kontrol zásob. Více než dvě třetiny (67,5 %) se domnívají, že mobilní roboty, které vykonávají všednější úkoly, by lidi mohly vést k práci s vyšší hodnotou. Přesto se třetina Američanů stále velmi obává, že jejich práci mohou nahradit právě mobilní roboty.

Jsou připraveni se s nimi učit pracovat

Odpověď na tento problém může spočívat ve vzdělávání a odborné přípravě, což potvrdil zájem se novým věcem týkajícím se zapojení robotů naučit. Ten je mezi dotazovanými pracovníky opravdu vysoký: Přes polovinu (56 %) respondentů přímo vyjádřilo zájem naučit se programovat drony pro autonomní použití, a až 70 % pracovníků by se navíc rozhodlo pro školení nebo rekvalifikaci k řízení nebo programování robotických procesů ve svém současném pracovním prostředí, pokud by to jejich pracoviště nabízelo. A 43 % uvádí, že jim jejich zaměstnavatel již takové školení nabídl.

„Tento průzkum potvrzuje rostoucí zájem veřejnosti, který jsme zaznamenali ve prospěch mobilní robotiky, a také to, že Amerika očekává její akceptaci na pracovišti, což se už děje a rychle. Američané se zajímají o role i výhody mobilních robotů při práci, jako je bezpečnost a produktivita. Ale aby bylo možné splnit očekávání a umožnit vlnu osvojení na pracovišti, musí být mobilní roboty propojeny v síti a fungovat ve flotilách. Vytváříme operační systém pro autonomní výpočty, abychom realizovali široké přijetí mobilní robotiky na pracovišti,“ řekl Lorenz Meier, generální ředitel společnosti Auterion.

Napříč odvětvími se podstatných 59 % respondentů domnívá, že mobilní roboty a drony nabízejí specifické výhody pro podnikání a investice do robotiky je zisková. Více než polovina také uvedla, že robotika by mohla zvýšit pozitivní faktory v práci, jako je výroba (56 %), efektivita (54 %) a bezpečnost (51 %). Téměř polovina (49,5 %) dotázaných uvedla, že pravděpodobně vidí zvýšenou automatizaci, přičemž 42 % vidí zvýšenou kvalitu, 39 % vyšší zabezpečení a 29 % zvýšenou udržitelnost.

Kamil Pittner Zdroj: Auterion, Foto: Shutterstock

Robotic journal