|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Stonožka je úspěšná díky nestabilitě

2023/ 20.06.
Do plejády přírodou inspirovaných robotů přibyl další, jehož vzorem byly stonožky. Na základě pohybu stonožek procházejících drsným terénem vytvořili vědci robota, který napodobuje jejich klikatý pohyb.

Stonožky jsou myriapodi, živočichové s protáhlými těly složenými z mnoha segmentů, z nichž téměř všechny mají párové nohy se schopností pohybovat se efektivně v složitém terénu. Flexibilní těla a počet končetin jim umožňují přizpůsobit svůj tvar prostředí.

Nyní vědci z univerzity v japonské Osace vyvinuli robotický 135 cm dlouhý myriapod o hmotnosti 9,1 kg se šesti samostatnými segmenty, z nichž každý obsahuje dvě nohy a flexibilní klouby umožňující vybočení nebo pohyb v různých směrech. Rostoucí ohebnost kloubů vedla k „vidlicovému rozdvojení“, kdy se přímá chůze stává nestabilní, přitom ovládání flexibility v ose těla výrazně snížilo výpočetní složitost a energetické požadavky potřebné k provozu robota, který se může dostat k cíli zakřivenou cestou.

Místo toho, aby nestabilitu napravili, umožnili robotovi pohyb v zakřiveném vzoru doleva nebo doprava, stejně jako stonožka. Pro svůj robotický myriapod vidí mnoho aplikací, např. průzkum v prostředích nebezpečných pro lidi apod.

Foto: Osaka University

Robotic journal