|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Viper 4 s chytrou úsporou energie

2023/ 20.06.
Společnost ENGEL rozšířila svou řadu lineárních robotů o nový malý robot viper 4 s inovativní nízkonapěťovou technologií. S použitou technologií nízkonapěťového pohonu, která výrazně zvyšuje energetickou účinnost, se výrobce vstřikovacích strojů vydává novým směrem.

Díky osmi konstrukčním velikostem pro přepravní objem v rozmezí 3 až 120 kg lze lineární roboty ENGEL optimálně přizpůsobit příslušným úlohám automatizace v oblasti vstřikování. Nový viper 4 rozšiřuje konstrukční řadu v oblasti malých nosností a své využití najde především pro tzv. Pick and Place malých vstřikovaných dílů. Je dimenzován pro manipulační hmotnosti po výkyvné ose tří kilogramů a pro použití na vstřikovacích strojích s uzavírací silou až 2200 kN. Při jednoduchém odběru a odkládání dílů dosahuje malý robot doby suchého cyklu 5,5 sekund a doby odběru kratší než 1 sekundu.

Novinka se může pyšnit svou extrémně nízkou spotřebou energie. Při standardním cyklu 6 sekund se zcela vysunutými zdvihy a maximálně možnou dynamikou dosahuje spotřeby energie 200 Wh, která je o cca 25 % nižší než spotřeba modelu viper 6. To znamená, že robot viper 4 spotřebuje stejně energie jako běžné desktopové pracoviště CAD. Robot je vybaven technologií 48V pohonu a může být napájen jednofázovým střídavým napětím 230 V.

Regulátor přímo u motoru

V porovnání s ostatními modely viper nejsou regulátory pohonu již umístěny v rozvodné skříni, ale jsou integrovány přímo do motorů lineárních os. Díky tomu je konstrukce rozvodné skříně velmi prostorově úsporná. Hlavním důvodem úspory místa je kompaktnější uspořádání rozvodů médií, protože hybridní vedení vede sběrnici i napájení od motoru k motoru a všechny motory nemusí být samostatně propojeny v rozvodné skříni. Velkou předností je provedení bez ventilátoru rozvodné skříně. Klimatizace není nutná do okolní teploty až 42 °C. Odpadají tak náklady na údržbu při výměně rohoží ventilátoru.

Rozvodná skříň malého robota je oddělena jak mechanicky, tak také elektricky. Je integrována do krytu stroje, resp. ochranného krytu výrobní buňky. V případě rozsáhlé údržby robota se musí odpojit pouze jediné rozhraní a robot je odpojen od stroje.

Pro dosažení minimální potřeby místa

Obzvláště kompaktní varianta robota viper 4 zaujme především v kombinaci s bezsloupkovými vstřikovacími stroji. Pro horizontální vyjmutí, jako např. u vstřikovacích strojů ENGEL victory nebo ENGEL e-motion TL, které jsou vybaveny bezsloupkovou uzavírací jednotkou, se viper 4 dodává v provedení se zkráceným zdvihem Y. Ve vstřikovacím stroji je tak uložen mnohem hlouběji, díky tomu může pojmout více než 30 % další zátěže. Maximální manipulační hmotnost je 4 kg. Kromě toho je díky zdvihům s poloviční délkou dosaženo ještě kratší doby suchého cyklu a současně delší životnosti. Při horizontálním odebírání nedochází ke kolizi s jeřábovou dráhou a lze tak zajistit efektivní automatizaci i ve stísněných prostorách.

Zvláštností produktu je dopravník, který je integrován do rozšířené posuvné zábrany vstřikovacího stroje. To zajistí nejen menší potřebu místa, ale díky kratším jízdním dráhám i zkrácení doby cyklu. Další výhodou je, že se robot se zkráceným zdvihem Y pohybuje s nižší hmotností a tím může pracovat dynamičtěji.

Jednotná logika obsluhy u strojů i robotů

Stejně jako všechny modely viper lze i nový viper 4 zcela integrovat do řízení CC300 vstřikovacích strojů ENGEL a dodává se také jako Stand-Alone robot.

V integrované verzi profituje personál z jednotné logiky obsluhy vstřikovacího stroje i automatizace. U mnoha projektů to umožňuje rychlejší uvedení do provozu a snižuje náklady na zaškolení. Stroje i roboty si pomocí integrovaného rozhraní robota intenzívně vyměňují data a mají tak k dispozici společný datový záznam dílů. K docílení maximální celkové efektivity vzájemně ladí své pohyby. Rameno robota tak může vstoupit do prostoru formy již v době, kdy se stroj ještě pohybuje, tj. forma zatím není zcela otevřená. Tyto paralelní pohyby zkracují dobu zásahu manipulace při odběru.

Chytrý robot má inteligentní asistenty

Všechny roboty ENGEL viper jsou vybaveny chytrými softwarovými balíčky. Například efficiency control podporuje dlouhý a energeticky účinný provoz robota, ve kterém se jeho dynamika automaticky přizpůsobuje hmotnosti dílů i době cyklu procesu vstřikování.

Standardní vybavení robota viper 4 obsahuje také iQ motion control. Tento inteligentní asistenční systém kombinuje bezpečný včasný start s plně automaticky optimalizovaným plánováním dráhy. Trajektorie dráhy podél jednotlivých bodů pohybu se obvykle určuje ručně. Systém iQ motion control zjednodušuje toto zaučení na několik kliknutí. Software přitom vypočítá optimální pohyb pro příslušný proces odformování, což dále zkracuje celkovou dobu cyklu vstřikování. Integrovaný asistent odstupu zajistí bezpečnost i ve všech výjimečných případech, jako je nouzové zastavení uzavírací jednotky.

Kromě toho jsou u malého robota poprvé všechny obvody vakua vybaveny funkcí úspory energie. Podtlak je přitom řízen pomocí programování průběhu v závislosti na potřebě. V závislosti na použití se energie potřebná pro obvody vakua snižuje až o 80 %. Dalšími výhodami je snížení znečištění vzduchových filtrů a nižší hlučnost provozu robotů. Integrací energeticky úsporné vakuové technologie jako standardu udává společnost ENGEL nové trendy v oblasti lineárních robotů.

Širší uplatnění nízkonapěťové technologie v budoucnosti

Příkladem malého robota viper s nízkonapěťovou technologií jsou ještě menší systémy e-pic Pick and Place z nabídky automatizace společnosti ENGEL. U větších robotů je použití nízkonapěťové technologie ještě výzvou. Proto společnost ENGEL plánuje ve střednědobém horizontu širší uplatnění nízkonapěťové technologie. Dosažení tohoto milníku je možné díky dalšímu vývoji v oblasti technologií pohonů a také plynulému snižování přenášených hmotností.

www.engel.cz Foto: ENGEL

V kombinaci s bezsloupkovými vstřikovacími stroji umožňuje robot viper 4 kompaktnější výrobní buňky.
V kombinaci s bezsloupkovými vstřikovacími stroji umožňuje robot viper 4 kompaktnější výrobní buňky.
Společnost ENGEL rozšířila svou řadu lineárních robotů směrem dolů o nový model robota viper 4.
Svou světovou premiéru si viper 4 odbyl na veletrhu K 2022 při použití na plně elektrickém vstřikovacím stroji e-mac.
Robotic journal