|Aktuality|Zajímavosti|Menu

Vzdušné roboty s rodným listem z ČVUT

2023/ 20.06.
Skupina Multirobotických systémů působící na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT demonstrovala výsledky vývoje nových technologií pro drony.

Při praktických letových ukázkách skupiny Multirobotických systémů (MRS) bylo předvedeno několik technologií. Jedna z nich se zabývala zabránění nepřátelskému převzetí kontroly nad dronem formou tzv. GPS spoofingu, což je inteligentní forma rušení, při níž dron obdrží falešné GPS signály šířené z nepřátelského vysílače a „uvěří“, že je na jiném místě.

Tyto spoofingové útoky jsou stále častějším prostředkem manipulace zejména ve válečných konfliktech. Jejich důsledkem může být zneužití a přesměrování vzdušných robotů nepřítelem k útoku na vlastní zařízení, případně lze drony donutit k přistání do rukou protivníka. Nové řešení MRS využívá palubních senzorů dronu a umělé inteligence.

„Vyvíjená metoda je schopna detekovat, že se dron odchýlí od původního zadání a začne se náhle chovat jinak. Systém to vyhodnotí jako útok a přepne dron do režimu, ve kterém bude nepřátelské GPS souřadnice ignorovat a bude se při letu řídit podle palubní AI a senzorů, které má k dispozici,“ vysvětluje princip obrany Martin Saska, vedoucí skupiny MRS. Druhá metoda ochrany proti GPS spoofingu spočívá ve vyfiltrování a zesílení původního GPS signálu tak, aby se dron řídil podle něj a nenechal si vnutit falešné souřadnice od nepřítele.

Roj dronů se chová jako hejno ptáků

Další ukázkou bylo předvedení schopnosti létat v kompaktní dynamické formaci, kterou tvořilo dvacet autonomních dronů.

Vědci naprogramované drony s nejvyšší mírou autonomie vytvořily ve vzduchu tým samostatných a současně spolupracujících robotů. Ačkoli si během letu předávají minimum informací, jsou podobně jako hejno ptáků schopné zpracovávat vnější podněty a přizpůsobovat své chování změnám v okolním prostředí. Obdobně jako ptáci využívají přítomnost ostatních robotů ve svém okolí a sdílenou inteligenci roje v místech, kde senzorické vybavení jedince nestačí, takže by samostatně letící dron selhal.

Odhalí kůrovce již v raném stádiu

Třetí ukázkou byl příklad konkrétní aplikace detekce stromů napadených kůrovci. Zde mohou drony zvládnout zadané úkoly mnohem rychleji a levněji než člověk. Řešení využívá schopnost autonomního dronu letět lesem bez GPS.

Nasazení létajícího robotu uvnitř lesa využívá data, která byla získána druhým větším dronem vybaveným multispektrální kamerou, která z výšky snímá les a dokáže z této perspektivy identifikovat i pro člověka neznatelné odlišnosti v barevném spektru. Přítomnost škodlivého brouka totiž vystavuje napadený strom stresu, který se začne projevovat v barvě jehličí už v počátečních fázích, kdy je jinak stávajícími metodami velmi obtížné jej odhalit.

Strom, ve kterém se již škůdce zabydlel, je potřeba co nejdříve vyhledat, ošetřit nebo odstranit. A právě na tuto fázi dohledání konkrétního napadeného stromu se výzkumníci z MRS soustředili.

„Nejtěžší robotickou úlohou, kterou jsme v této aplikaci museli řešit, je přelet dronu z prostředí s GPS vně lesa dovnitř porostu mezi stromy, kde kvalita GPS signálu není dostatečná. Dron se s využitím 3D lidaru a palubní inteligence dokáže uvnitř lesa lokalizovat, vyhýbat se překážkám a doletět na místo, kde se očekává výskyt napadeného stromu. Vlastní dohledání stromu probíhá s pomocí RGB kamery a neuronové sítě na palubním počítači. Jakmile dron identifikuje znaky přítomnosti kůrovce (miniaturní otvory v kůře), autonomně jej označí barvou. Lesník pak může jít najisto,“ shrnuje podstatu metody Martin Saska.

Metoda, kterou skupina MRS vyvinula, splňuje všechny předpoklady k reálnému nasazení – je rychlá, ekonomicky únosná a přesná, protože dron uvnitř lesa označí konkrétní strom a ne jen přibližnou lokalitu nepřesnou GPSkou, jak je tomu u současných řešení.

Radovan Suk Foto: Neugebauer Petr

Když se dron začne náhle chovat jinak, systém to vyhodnotí jako útok a přepne jej do režimu, ve kterém bude nepřátelské GPS souřadnice ignorovat,“ vysvětluje princip obrany Martin Saska.
Když se dron začne náhle chovat jinak, systém to vyhodnotí jako útok a přepne jej do režimu, ve kterém bude nepřátelské GPS souřadnice ignorovat,“ vysvětluje princip obrany Martin Saska.
Ačkoliv si roj autonomních dronů předává za letu jen minimum informací, jsou stejně jako hejno ptáků schopné přizpůsobovat své chování změnám v prostředí.
Přípravné práce na aplikaci detekce kůrovce.
Větší dron s multispektrální kamerou snímá les, identifikuje odlišnosti v barevném spektru stromů a vysílá data menšímu dronu.
Robotic journal